"Το γράμμα ΙΙ"
Τρίτο πορτρέτο του Ρότζερ. Αναζητήστε τα άλλα στην "Work on Portraits I". Αυτή η εικόνα έρχεται μόνο σε μικρές διαστάσεις.

© 2006 IonSoundLaboratorium, Athens/Greece