"Άγγελος"

"Άγγελος"
Ο Άγγελος εργάζεται στο πιεστήριο όπου εκτύπωσα του καταλόγους των δύο πρώτων φωτογραφικών εργασιών μου. Ένα περιβάλλον εργασίας που εννίοτε γίνεται εξαιρετικά
θορυβώδες και που ευτυχώς γι' αυτόν, συνδυάζει με μια ήσυχη κατοικία σ’ένα νησί έξω
από την Αθήνα. Τη στιγμή που διαβάζετε αυτό εδώ θα πρέπει να περνά όμορφες
στιγμές με το πρώτο παιδί του.

2007 IONPORTRAITS.GR, Athens/Greece