"Το φιλί"
Αυτή η εικόνα ολοκληρώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου.

2008 IONPORTRAITS.GR, Athens/Greece