"Η αμφιβολία"
Τρίτο πορτρέτο της Ελένης.

© 2006 IonSoundLaboratorium, Athens/Greece