"Πιπίνα"

"Πιπίνα"
Το πορτρέτο ενός σκύλου.

2007 IonSoundLaboratorium, Athens/Greece