HUMAN CONDITΙΩΝ by ΙΩΝ :|: digital painting hybrid

exhibition Press Release
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μια εικαστική χαρτογράφηση των κρυφών, ανθρώπινων σκέψεων. Μια μελέτη των αμυχών της ψυχής, της εναντιοδρομίας, 
της υπαρξιακής απομόνωσης και του παράδοξου. Ο ψίθυρος του Εγώ, ο διάλογος του συνειδητού με το ασυνείδητο, η πάλη 
για μια στιγμή αρμονίας. Ο ήχος τους; Υπόκωφος, σχεδόν σιωπηλός. Με την "Human Conditιων", ο ΙΩΝ εξερευνά το μυστικό, 
το απόκρυφο, το μοναχικό. Οι εικόνες του δανείζονται λίγο από το χώρο και το χρόνο των υποκειμένων για να παρουσιάσουν 
στο θεατή μια ζωγραφική με στοιχεία από φωτογραφία και κολάζ, σε έναν ασυνήθιστο, υβριδικό συσχετισμό. Ο χρόνος δεν 
υπαινίσσεται, αλλά παρεισφρύει στον χώρο σαν ένα κομμάτι της ίδιας της σύνθεσης. Η διάθεση του ΙΩΝ, άλλοτε λατρευτική 
κι άλλοτε φετιχιστική, δε χάνει ποτέ την διερευνητική της διάθεση και χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και κάτι το ασυνήθιστο. 
Η έκθεση, αποτελείται από 85 εικόνες (μια επιλογή από τις 160, που δημιούργησε ο καλλιτέχνης) και πραγματεύεται το θέμα μέσα 
από δύο διαφορετικά ύφη, που αντιμάχονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία και πρωτοπαρουσιάζεται 
στο κοινό στις 20/1/2024 στο Κέντρο Τεχνών ΜΕΤΣ, Αθήνα.

Εγκαίνια: Σάββατο 20/1/2024, 19:00 - 22:00
Διάρκεια Έκθεσης: 20/1 - 03/2/2024

Κέντρο Τεχνών ΜΕΤΣ
Ευγενίου Βουλγάρεως 6, Μέτς 
(στάση Μετρό Ακρόπολης)
τηλ. +30 211 1134262
Ωράριο: Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή
18:00 - 21:00
Τετάρτη 11:00 - 14:00
Σάββατο 11:00 - 15:00

NIOBH KPHTIKOY, Επιμελήτρια Έκθεσης/Καλλιτεχνική Διευθύντρια 

www.metsartscentre.gallery
www.ionportraits.gr 

:|:

A visual artistic mapping of hidden, human thoughts. A study of the scarifications of the soul, backlash, existential isolation 
and paradox. The whisper of the Ego, the dialogue of the conscious with the unconscious, the struggle for a moment of harmony. 
Their sound?  Dull, almost silent. With "Human Conditiων", IΩN explores the secret, the occult, the lonely. The images borrow 
from the subjects' space and time to present the viewer with a painting made from elements of both photography and collage in 
an unusual hybrid. Time is not hinted at, but intrudes into the space as a part of the composition itself.  The mood of IΩΝ, 
sometimes worshipful and sometimes fetishistic, never loses its investigative mood and is characterized by honesty and something 
unusual.
The exhibition consists of 85 images (a selection out of 160 total images created by the artist) and presents the subject in two 
different styles which are both conflicting yet complimentary.
"Human Conditιων" was created during the covid pandemic and is presented for the first time at the METS Arts Center on 20/1/2024 
in Athens, Greece.

Niovi Kritikou, curator/artistic director
www.metsartscentre.gallery
www.ionportraits.gr 

 

An analysis of "HUMAN CONDITΙΩΝ" by the curator of the exhibition, Niovi Kritikou (Gr/Eng)
"Ο ΙΩΝ, μέσα από τον ψηφιακό κόσμο της τέχνης, δημιουργεί έναν συναρπαστικό χώρο όπου επιχειρεί να χαρτογραφήσει τα
κρυφά μονοπάτια της ανθρώπινης σκέψης. Η έκθεση του, με τον τίτλο “Human Conditiων”, είναι μια εξερεύνηση του παράλογου
εαυτού, καθώς αυτός έρχεται στην επιφάνεια υπό το πρίσμα ενός προστατευμένου περιβάλλοντος. Ο πρωταγωνιστής, στο έργο
του δημιουργού, είναι μοναχικός και συμφιλιωμένος με τον ψυχισμό του. Με τη χρήση τεχνιτών μέσων, ο εικαστικός, δημιουργεί
εικόνες που παρουσιάζουν την κίνηση του έσω εαυτού και το διάλογο του συνειδητού με το ασυνείδητο.
Τα έργα του χαρακτηρίζονται από μια υπόκωφη ατμόσφαιρα, παράδοξη και ονειρική, που αναδύεται μέσα από έναν κόσμο
ψυχικών συγκρούσεων. Η έκθεση αντλεί έμπνευση από τον χωροχρόνο των απεικονιζόμενων υποκειμένων, που ο ίδιος εντάσσει
σε μοναχικά περιβάλλοντα, γεμάτα σκηνοθετικές αναφορές. Εδώ, χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί η ευφάνταστη χρήση της
φωτογραφίας και του κολλάζ στο εικονοποιητικό του αποτέλεσμα. Ο ΙΩΝ δημιουργεί έναν ασυνήθιστο συσχετισμό μεταξύ του
κεντρικού ήρωα και του περιβάλλοντα χώρου, που παρουσιάζεται σαν αναπόσπαστο κομμάτι της σύνθεσης. Η κεντρική φιγούρα
στο έργο του εικαστικού είναι σχεδόν πάντα αντρικού φύλου, η οποία υπόκειται στην ίδια της την ταπεινή φύση.
Η διάθεση του ΙΩΝ εναλλάσσεται μεταξύ λατρευτικής και φετιχιστικής διάστασης, ωστόσο, δεν παύει ποτέ να χάνει τη
διερευνητική της διάθεση. Η παρατήρηση του εαυτού, η ενδοσκόπηση αλλά και η ειλικρίνεια που χαρακτηρίζει τη δουλειά του,
προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο έργο, καθώς προέρχεται από μια συνομιλία με το ενστικτώδες και το αδάμαστο κομμάτι
του εαυτού. Η σύνθεση των έργων είναι αναπάντεχη και δημιουργεί μια απόκρυφη ατμόσφαιρα σαν μια πτέρυγα ενός φρενοκομείου.
Το χρώμα έρχεται να ενισχύσει το νοσοκομειακό και αποστειρωμένο περιβάλλον των δωματίων του ΙΩΝ και έτσι σύνθεση και
αφήγημα μας μεταφέρουν σε μια ενδοσκοπική εμπειρία.
Για τον ΙΩΝ, η τέχνη γίνεται μια πάλη για αρμονία, μέσα σε ένα πλήθος αντιφάσεων και παράδοξων στοιχείων. Η αναζήτηση μιας
στιγμιαίας ισορροπίας μέσα στο χάος των ανθρώπινων συναισθημάτων, αποκαλύπτει μια προσωπική προσέγγιση του εικαστικού
με διευρυμένα όρια γύρω από την συνηθισμένη ζωγραφική, τόσο ως προς τον τρόπο, όσο και ως προς το ίδιο το μέσο έκφρασής του."
Νιόβη Κρητικού

 The Mets Arts Center presents, "HUMAN CONDITΙΩΝ"
"Through the digital world of art, ION creates a fascinating space where he attempts to map the hidden paths of human thought. His exhibition,
titled “Human Conditιων,” is an exploration of the irrational self as it surfaces under the prism of a protected environment. The protagonist in
the artist’s work is lonely and reconciled with his psyche.
Using digital media techniques, the artist creates images that present the movement of the inner self and the dialogue of the conscious with
the unconscious. His works are characterized by a subdued, paradoxical, and dreamlike atmosphere emerging from a world of mental conflicts.
The exhibition draws inspiration from the spacetime of the depicted subjects, which ION places in solitary environments full of directorial
references. A characteristic element, here, is the imaginative use of photography and collage in the visual result. ION creates an unusual
correlation between the central hero and the surrounding space, presented as an integral part of the composition. The central figure in the
artist’s work is almost always male, subject to the humble nature of the self. ION’s mood alternates between adoration and fetishistic dimension;
however, it never ceases to lose its exploratory disposition. The observation of the self, introspection, and the sincerity that characterizes his work
give a unique character to the artwork, stemming from a conversation with the instinctive and untamed part of himself. The composition of the
works is unexpected, creating an occult atmosphere like a wing of a psychiatric hospital. Color reinforces the hospital and sterile environment
of ION’s rooms, and thus, composition and narrative transport us into an introspective experience. For ION, art becomes a struggle for harmony
within a multitude of contradictions and paradoxical elements. The search for momentary balance amid the chaos of human emotions reveals a
personal approach to art with expanded boundaries around conventional painting, both in terms of style and the medium of expression."
Niovi KritikouIONPORTRAITS 2024